Nordic Papers 10 största aktieägare 31 december 2020

NAMN ANTAL AKTIER % av kapital och röster
Sutriv Holding AB 32 220 312 48,16
AMF Pensionsförsäkring 6 500 000 9,71
Swedbank Robur Folksams LO 6 289 511 9,4
Ålandsbanken 2 741 650 4,10
UBS Switzerland AG 2 462 965 3,68
Handelsbanken Fonder 1 888 460 2,82
Carnegie Fonder 1 454 529 2,17
Länsförsäkringar Fonder 1 201 668 1,80 
Avanza Pension 1 013 301 1,51
Nordea Livförsäkring 883 658 1,39
Övriga 10 252 746 15,33
Totalt 66 908 800 100

Källa: Euroclear