Nordic Papers 10 största aktieägare 2020-10-31

NAMN ANTAL AKTIER % av kapital och röster
Sutriv Holding AB 27 666 789 41,35
AMF Pensionsförsäkring 6 500 000 9,71
Swedbank Robur Folksams LO 6 289 511 9,4
ABG Sundal Colier ASA 3 921 740 5,86
Ålandsbanken 2 539 580 3,8
UBS Switzerland AG 2 410 000 3,6
Carnegie Fonder 1 660 000 2,48
Länsförsäkringar Sverige Aktiv 1 200 000 1,79
Nordea Livförsäkring 1 067 150 1,59
Handelsbanken Microcap 1 000 000 1,49
Övriga 12 654 030 18,93
Totalt 66 908 800 100