Nordic Papers 10 största aktieägare 30 september 2021

NAMN ANTAL AKTIER % av kapital och röster
Sutriv Holding AB 32 220 312 48,16
Swedbank Robur Fonder 6 289 511 9,40
AMF - Försäkring och Fonder 6 275 000 9,38
Handelsbanken fonder 3 410 678 5,10
Ålandsbanken 2 624 091 3,92
UBS Switzerland 2 499 395 3,74
Varma Mutual Pension Insurance 1 122 670 1,68
Ålandsbanken i ägares ställe 1 017 151 1,52 
BNY Mellon SA 1 008 396 1,51
Nordea Investment Funds 971 805 1,45
Övriga 9 469 791 14,15
Totalt 66 908 800 100

Källa: Euroclear