Nordic Papers 10 största aktieägare 30 juni 2021

NAMN ANTAL AKTIER % av kapital och röster
Sutriv Holding AB 32 220 312 48,16
Swedbank Robur Fonder 6 289 511 9,40
AMF - Försäkring och Fonder 6 275 000 9,38
Handelsbanken fonder 3 374 320 5,04
Ålandsbanken 2 916 255 4,36
UBS Switzerland 2 560 063 3,83
Varma Mutual Pension Insurance 1 126 870 1,68
Nordea Investment Funds 971 805 1,45 
Ålandsbanken i ägares ställe 967 689 1,45
BNY Mellon SA 833 440 1,25
Övriga 9 373 535 14,01
Totalt 66 908 800 100

Källa: Euroclear