Nordic Papers 10 största aktieägare 31 mars 2021

NAMN ANTAL AKTIER % av kapital och röster
Sutriv Holding AB 32 220 312 48,16
Swedbank Robur Fonder 6 289 511 9,40
AMF - Försäkring och Fonder 6 275 000 9,38
Handelsbanken fonder 3 071 242 4,59
Ålandsbanken 2 672 009 3,99
UBS Switzerland 2 571 063 3,84
Varma Mutual Pension Insurance 1 200 000 1,79
Carnegie Fonder 1 060 000 1,58 
Ålandsbanken i ägares ställe 906 704 1,36
Länsförsäkringar fondförvaltning 905 408 1,35
Övriga 9 737 551 14,55
Totalt 66 908 800 100

Källa: Euroclear