Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Koncernledningen i Nordic Paper består av nio medlemmar.

(Uppgifter om aktieinnehaven nedan inkluderar genom bolag och närstående per den 31 december 2020.)

Anita Sjölander

Anita Sjölander

Chief Executive Officer (verkställande direktör) sedan 2019.

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Aktieinnehav: 2 500

Niclas Eriksson

Niclas Eriksson

Chief Financial Officer sedan 2018.

Född: 1967

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Karlstad universitet.

Aktieinnehav: 3 800

Henrik Essén

Head of IR and Strategy sedan 2021

Född: 1974

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

Aktieinnehav: 6 000

Marie Stenquist

Marie Stenquist

Director of Corporate Communications/PR sedan 2014.

Född: 1978

Utbildning: Studier i media och kommunikation,
retorik, sociologi, Örebro universitet samt studier i strategisk kommunikation, Umeå universitet.

Aktieinnehav: 576

Lars Löfquist

Lars Löfquist

Director of Human Resources sedan 2013.

Född: 1958

Utbildning: Studier i, bland annat, arbetsrätt och ledarskap, Karlstads universitet. Studier i, bland annat, samhällsvetenskap, psykologi och socialmedicin, Örebro universitet.

Aktieinnehav: 600 

Christian Persson

Christian Persson

Director of Operations sedan 2019.

Född: 1972

Utbildning: Skogsindustriprogram, specialiserat på massa och papper, Karlstads universitet. 

Aktieinnehav: 940

Peter Warren

Peter Warren

Director of Sales & Marketing Greaseproof sedan 2018.

Född: 1960

Utbildning: Ledarutvecklingsprogram, Cranfield Business School. Examen i företagsekonomi, University of Leicester. Post Graduate Diploma i marknadsföring, Institute of Marketing, Storbritannien.

Aktieinnehav: 600

Henrik Asp

Henrik Asp

Director of Sales & Marketing Kraft sedan 2018.

Född: 1981

Utbildning: Civilekonom i företagsekonomi, inriktning finans, Stockholms universitet & Korea University Business School.

Aktieinnehav: 1 700

Patric Johansson

Patric Johansson IT Manager sedan 2013.

Född: 1969

Utbildning: Kandidatexamen i systemvetenskap, Karlstads universitet. Ledarskapsutbildningar. 

Aktieinnehav: 600