Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Koncernledningen i Nordic Paper består av tio medlemmar.

Anita Sjölander

Anita Sjölander

Chief Executive Officer (verkställande direktör) sedan 2019.

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Niclas Eriksson

Niclas Eriksson

Chief Financial Officer sedan 2018.

Född: 1967

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Karlstad universitet.

Jens Otterstedt

Jens Otterstedt

Head of Strategy Development sedan 2015.

Född: 1967

Utbildning: Executive MBA, M-gruppen, Sverige. Jägmästarexamen, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Marie Stenquist

Marie Stenquist

Director of Corporate Communications/PR sedan 2014.

Född: 1978

Utbildning: Studier i media och kommunikation,
retorik, sociologi, Örebro universitet samt studier i strategisk kommunikation, Umeå universitet.

Lars Löfquist

Lars Löfquist

Director of Human Resources sedan 2013.

Född: 1958

Utbildning: Studier i, bland annat, arbetsrätt och ledarskap, Karlstads universitet. Studier i, bland annat, samhällsvetenskap, psykologi och socialmedicin, Örebro universitet. 

Christian Persson

Christian Persson

Director of Operations sedan 2019.

Född: 1972

Utbildning: Skogsindustriprogram, specialiserat på massa och papper, Karlstads universitet. 

Peter Warren

Peter Warren

Director of Sales & Marketing Greaseproof sedan 2018.

Född: 1960

Utbildning: Ledarutvecklingsprogram, Cranfield Business School. Examen i företagsekonomi, University of Leicester. Post Graduate Diploma i marknadsföring, Institute of Marketing, Storbritannien.

Henrik Asp

Henrik Asp

Director of Sales & Marketing Kraft sedan 2018.

Född: 1981

Utbildning: Civilekonom i företagsekonomi, inriktning finans, Stockholms universitet & Korea University Business School.

Patric Johansson

Patric Johansson IT Manager sedan 2013.

Född: 1969

Utbildning: Kandidatexamen i systemvetenskap, Karlstads universitet. Ledarskapsutbildningar. 

Ingrid Östhols

Ingrid Östhols

Investor Relations sedan 2020.

Född: 1966

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Uppsala universitet