Konferensrum

Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB har varit bolagets revisor sedan 2017 och omvaldes för perioden fram till årsstämman 2021 på årsstämman 2020. Martin Johansson (född 1967) är huvudansvarig revisor. Martin Johansson är auktoriserad revisor.