Enligt Nordic Papers bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter som utses av bolagsstämman. Dessutom kan arbetstagarorganisationer enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda utse arbetstagarrepresentanter. Nordic Papers styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter som valts vid bolagsstämma, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021, samt två ordinarie ledamöter och två suppleanter som utsetts av arbetstagarorganisationer.

Per Bjurbom

Per Bjurbom

Styrelseordförande sedan 2019.

Född: 1961

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, pappersteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Bakgrund: Flertalet ledande positioner inom pappersindustrin, med ansvar för produktion, distribution, M&A, marknadsföring och försäljning, till exempel inom Holmen, Stora Enso och BillerudKorsnäs. Mellan 2014 och 2019 var Per Bjurbom VD på Nordic Paper.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och VD i SUTRIV Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Nej/Nej

Stefan Lundin

Stefan Lundin Styrelseledamot sedan 2019. Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1957

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Örebro universitet.

Bakgrund: Erfarenhet från ett antal befattningar inom finans och som ledande befattningshavare i industriföretag. Stefan Lundin var CFO på Setra, en av de större sågverksindustrierna i Sverige under 12 år. CFO på Nordic Paper åren 2016 till 2018.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och CFO i SUTRIV Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Nej/Nej
 

Ying Che

Ying Che

Styrelseledamot sedan 2019. Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1983

Utbildning: Masterexamen i företagsledning och verksamhet, Warwick Business School (WBS), University of Warwick, Storbritannien.

Bakgrund: Olika befattningar inom Shanying International, däribland befattning som vice president på Cyclelink International från 2015 till 2016. Cyclelink bedriver hantering av avfallspapper i Europa, USA och Asien. Dessförinnan PR-chef och ordförandeassistent på Shanying International.

Övriga nuvarande befattningar: Vice president i SUTRIV Holding AB (Europe BU, Shanying International). VD i Creative Space Holdings Ltd., UK. 

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Nej

Helene Willberg

Helene Willberg Styrelseledamot sedan 2020. Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1967

Utbildning: Masterexamen i redovisning och finans, Handelshögskolan i Stockholm.

Bakgrund: Auktoriserad börsrevisor och har jobbat på KPMG AB i över 20 år med befattningar inom revision, företagsfinansiering och företagstransaktioner. Från 2008 till 2012 VD för KPMG AB. Under de tre senaste åren Country Leader vid konsultföretaget Alvarez and Marsal Nordics.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Indecap Fonder AB och Footway Group AB. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Thule Group AB, Profoto Holding AB, Infrea AB och Netlight Consulting AB. Styrelseledamot i Indecap Holding AB, Profoto Invest AB och Zentih Group AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Ja

Karin Eliasson

Karin Eliasson Styrelseledamot sedan 2020. Ordförande i ersättningsutskottet. 

Född: 1961

Utbildning: Kandidatexamen, Mittuniversitetet.

Bakgrund: Mångårig erfarenhet som medlem av företagsledningar från flera internationella företag, främst varit inom områdena Human Resources och Hållbarhet. Senior
Vice President för Group Human Resources
and Sustainability på SCA från 2003 till 2007
och i en liknande funktion från 2008 till 2014
på TeliaSonera. Group Vice President för Human Resources och Sustainability på Autoliv från 2014 till 2019.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Karolinska Universitetssjukhuset, RLS Global AB, Ruter Dam Chefsutveckling AB och vice ordförande i fullmäktige och ordförande i valberedningen i Skandia. 

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Ja
 

Arne Wallin

Arne Wallin

Styrelseledamot sedan 2020. Medlem i ersättningsutskottet. 

Född: 1954

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Bakgrund: Ledande tekniska roller och ledningsroller inom pappersindustrin inklusive hantering av stora investeringsprojekt och investeringsprogram. Inom Holmen-koncernen i 27 år fram till 2015, med an positioner som chef för Braviken-fabriken, VD för affärsområdet Holmen Paper och VD för Holmen Energy.

Övriga nuvarande befattningar: -

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Ja

Tommy Hedlund

Tommy Hedlund

Styrelseledamot sedan 2015. Arbetstagarrepresentant för Unionen Säffle.

Född: 1957

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Billeruds Tjänstemannaorganisationer SIF-SACO, Ekonomisk förening.

Per Gustafsson

Per Gustafsson

Styrelseledamot sedan 2013. Representant för Pappers Bäckhammar.

Född: 1959

Övriga nuvarande befattningar: -

Nicklas Backelin

Styrelsesuppleant sedan 2013. Arbetstagarrepresentant för Unionen Åmotfors.

Född: 1974

Övriga nuvarande befattningar: Styrelsesuppleant i Eda Bostads Aktiebolag.

Tom Röd

Styrelsesuppleant sedan 2019. Arbetstagarrepresentant för GAF Greåker.

Född: 1966

Övriga nuvarande befattningar: -