Person som räcker upp hand i möte

Valberedningen är ett förberedande organ som inför årsstämman tar fram förslag till styrelseledamöter och revisorer samt arvodering till dessa. Beslut om förslagen fattas på årsstämman.

På årsstämman som hölls den 20 maj 2021 beslutades om Instruktioner för valberedningen som gäller tills vidare.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till nästa årsstämma avseende:

  • Ordförande vid stämman
  • Styrelsens ledamöter
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till styrelsens ledamöter
  • Ersättning for utskottsarbete
  • Ändringar i instruktion for valberedningen, om det är påkallat
  • Revisorer och revisorsarvoden då beslut ska fattas om detta vid följande årsstämma

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Aktieägare kan framlägga förslag genom att kontakta valberedningen i god tid innan årsstämman.

Inför årsstämman 2021 har Nordic Papers valberedning följande sammansättning:

Andreas Kihlblom, utsedd av Sutriv Holding AB (Shanying)
Patricia Hedelius, utsedd av AMF Pensionsförsäkring
Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Lars Söderfjell, utsedd av Ålandsbanken

Ordförande i valberedningen är Andreas Kihlblom.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till: valberedningen@nordic-paper.com eller med brev till: Nordic Paper Holding AB, Att: Valberedningen, Tullhusgatan 1B, 652 26 Karlstad.

Årsstämman 2021 hölls den 20 maj 2021.