Hand framför folk

Nordic Paper är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Vid eventuell notering kommer bolaget även att tillämpa Nasdaq Stockholms regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning.