Med sin styrka och flexibilitet passar vårt Natural Greaseproof paper för en stor mängd användningsområden. Vi är lyhörda för dina önskemål och kan med undantag för tekniska begränsningar ta fram det papper du behöver utifrån dina specifikationer.

Graphic Parchment, vårt specialpapper för grafiskt tryck

Vårt specialpapper för grafiskt tryck är idealiskt för diplom, certifikat och inbjudningar eller för speciella inläggssidor i böcker.

Interlam ECO, vårt specialpapper för laminattillverkning

En effektiv produktion av laminat är beroende av en smidig och enkel separation av laminaten efter pressning. Vårt specialpapper för laminattillverkning säkerställer en kontrollerad och enkel process vid laminattillverkning.

Pappret går att få i dubbelsidigt utförande och anpassat för tillverkning av flamskyddade laminat.