Styrkan hos vårt Kraftpapper för säcktillverkning gör att mängden papper i paketeringsprocessen kan minimeras. Tack vare vår flexibla produktionsprocess kan vi dessutom leverera Kraftpapper i en mängd kombinationer utifrån tänjbarhet, styrka och hur mycket luft som ska släppas igenom.

Byggnadsmaterial och kemikalier

Vårt Kraftpapper för säcktillverkning har en perfekt balans av styrka och porositet, perfekt för paketering av till exempel cement eller liknande material i finmald form. Papperet passar även utmärkt som underlag för polyethylene-beläggning när det finns behov av en extra fuktspärr.

Livsmedelsförpackningar

Vårt Kraftpapper för säcktillverkning är certifierat för paketering och lagring av livsmedel. Tack vare en väl avvägd densitet, styrka och elasticitet lämpar det sig utmärkt för tillverkning av säckar för mjöl, socker, ris och potatis.

TQ1 – ett flexibelt och starkt Kraftpapper

TQ1 är ett elastiskt Kraftpapper med en perfekt balanserad tänjbarhet i alla riktningar och speciellt utvecklat för byggindustrin.

iamKraft Bio®– bra för miljön, bra för en hållbar produktion

iamKraft Bio® är utvecklat speciellt för hantering av avfall från livsmedelshantering. Pappret har perfekta egenskaper för en hållbar kompostering och avfallshantering i så väl hemmaköket som i restaurang- och storköksmiljöer.

iamKraft Bio® är Kappa certifierat. Det garanterar papperets komposterbarhet och styrka. iamKraft Bio® kan också erbjudas som FSC® (FSC-C102767) certifierad produkt.

vårt sortiment kraftpapper: säck & mf
Standard iamKraft Natura®
Semi extensible light iamKraft SemiLite™
Semi extensible iamKraft Semira®
Extensible iamKraft Extera®
Certified compostable iamKraft Bio®