Anita Sjölander har utsetts till ny vd för Nordic Paper. Hon har sedan juli 2018 arbetat inom koncernen som produktionsdirektör. Dessförinnan var hon anställd inom Skandinavisk pappers- massaindustri och har innehaft flera högt uppsatta chefspositioner. - Jag är glad och stolt över att få förtroendet att leda Nordic Papers fortsatta resa tillsammans med de kompetenta och engagerade medarbetarna i koncernen, säger Anita Sjölander, som även kvarstår som produktionsdirektör till dess att en ersättare är på plats.
FBK/Löfbergs Arena, Nordic Paper och UMV har inlett ett samarbete i hållbarhetens tecken. Tillsammans hjälps vi åt att fasa ut plast från matförpackningar i Löfbergs Arena. UMV, med bas i Säffle och Nordic Paper med tre bruk i Värmland, har tillsammans med Löfbergs Arena beslutat sig för att slå ett slag både människor och miljö tillsammans. Med tanke på vad de tre olika aktörerna gör och är bäst på, så var steget till att byta ut plast i matförpackningar på Löfbergs Arena inte så långt.
Ny produktionsteknik gör att skogs- och textilindustrin kan ersätta fossila produkter med förnybara produkter. Andrea Montano Montes, en marskalk på 2018 års Nobelbankett, kommer bära en klänning som helt och hållet består av svenskt papper som bland annat kommer från Nordic Paper. Det unika tyg som klänningen producerats av är resultatet av en ny och innovativ produktionsteknik som använder sig av förnybara råvaror för att tillverka ett bättre och mer miljövänligt tyg. Tillverkaren av galaklänningen är svenska Fabric Forest, som i slutet av förra veckan gick ut med information om sitt arbete.
Den 18 oktober 2018 kommer den första "European Paper Bag Day” att äga rum tillsammans med ett flertal globala och lokala kommunikationsaktiviteter. Detta årligt återkommande event syftar till att öka medvetenheten hos konsumenterna om pappersbärkassar som hållbara och effektiva förpackningar för framtiden, vilka bidrar till att minimera miljöutsläpp. Dagen initierades av plattformen "The Paper Bag", som består av Europas ledande kraftpappersproducenter och pappersbärkasseproducenter. Som medlem av plattformen kommer Nordic Paper att delta i firandet!
Vi påbörjar uppstarten av massabruket i Bäckhammar. De båda pappersmaskinerna PM4 och PM5 kommer starta så fort det finns tillräckligt med massa.
Nordic Paper Bäckhammar är klara för uppstart. Prognosen just nu samt rådande arbetshypotes är att massaproduktionen kommer påbörjas under första hälften av nästa vecka. Precis som alltid, men kanske speciellt efter en så kritisk situation som bruket hanterat den senaste tiden, kommer det dröja innan produktionen är i full kapacitet.
Nordic Paper har fortsatt stopp på produktionen i Bäckhammars efter förra måndagens uppstartsproblem. Vattnet i recipienten Visman ser dock bättre ut och är enligt bolagets senaste mätningar syresatt hela vägen ned till Säby.
Det är nu klart att det tyska equitybolaget Special Situations Venture Partners III (SSVP) med Orlando Management som rådgivare, går in som majoritetsägare i Nordic Paper.