FBK/Löfbergs Arena, Nordic Paper och UMV har inlett ett samarbete i hållbarhetens tecken. Tillsammans hjälps vi åt att fasa ut plast från matförpackningar i Löfbergs Arena. UMV, med bas i Säffle och Nordic Paper med tre bruk i Värmland, har tillsammans med Löfbergs Arena beslutat sig för att slå ett slag både människor och miljö tillsammans. Med tanke på vad de tre olika aktörerna gör och är bäst på, så var steget till att byta ut plast i matförpackningar på Löfbergs Arena inte så långt.
Ny produktionsteknik gör att skogs- och textilindustrin kan ersätta fossila produkter med förnybara produkter. Andrea Montano Montes, en marskalk på 2018 års Nobelbankett, kommer bära en klänning som helt och hållet består av svenskt papper som bland annat kommer från Nordic Paper. Det unika tyg som klänningen producerats av är resultatet av en ny och innovativ produktionsteknik som använder sig av förnybara råvaror för att tillverka ett bättre och mer miljövänligt tyg. Tillverkaren av galaklänningen är svenska Fabric Forest, som i slutet av förra veckan gick ut med information om sitt arbete.
Den 18 oktober 2018 kommer den första "European Paper Bag Day” att äga rum tillsammans med ett flertal globala och lokala kommunikationsaktiviteter. Detta årligt återkommande event syftar till att öka medvetenheten hos konsumenterna om pappersbärkassar som hållbara och effektiva förpackningar för framtiden, vilka bidrar till att minimera miljöutsläpp. Dagen initierades av plattformen "The Paper Bag", som består av Europas ledande kraftpappersproducenter och pappersbärkasseproducenter. Som medlem av plattformen kommer Nordic Paper att delta i firandet!
Vi påbörjar uppstarten av massabruket i Bäckhammar. De båda pappersmaskinerna PM4 och PM5 kommer starta så fort det finns tillräckligt med massa.
Nordic Paper Bäckhammar är klara för uppstart. Prognosen just nu samt rådande arbetshypotes är att massaproduktionen kommer påbörjas under första hälften av nästa vecka. Precis som alltid, men kanske speciellt efter en så kritisk situation som bruket hanterat den senaste tiden, kommer det dröja innan produktionen är i full kapacitet.
Nordic Paper har fortsatt stopp på produktionen i Bäckhammars efter förra måndagens uppstartsproblem. Vattnet i recipienten Visman ser dock bättre ut och är enligt bolagets senaste mätningar syresatt hela vägen ned till Säby.
Bruket i Säffle har under fyra veckor haft semesterstopp. Idag startades fabriken åter upp. Under stoppet är det mycket som ska rengöras och repareras. I samband med rengöring används bland annat en lösning av natriumhydroxid. Vid rengöringsarbete under helgen har en ventil fastnat i ett öppet läge vilket inneburit att natriumhydroxid följt med avloppsvatten till Nordic Papers reningsdammar. Från reningsdammarna har därefter ett mindre flöde, 100-600 l/min, gått ut i Byälven i Säffle där ett förhöjt pH-värde registrerades under lördag kväll.
De senaste dagarnas kraftiga åskoväder har påverkat driften vid Bäckhammars bruk. Totalt har det inneburit tre elstopp. Vid den senaste uppstarten av fabriken efter åskstopp inträffade dessvärre många tekniska fel samt haverier på maskindelar vilket i sin tur orsakade att svartlut följde med till Nordic Papers reningsverk. Detta har orsakat ett förhöjt pH-värde och kraftigt försämrad reningseffekt av det vatten som släppts ut i Visman. Så fort detta upptäcktes vidtogs åtgärder för att begränsa de negativa effekterna.
Fredag 4 maj kommer Nya Moderaternas riksdagsledamöter Lars Hjälmered samt Christian Holm till Nordic Papers fabrik i Säffle. Där kommer de träffa vd Per Bjurbom, kommunikationschef Marie Stenquist samt fabrikschef Peter Bergkvist, för att bland annat få en inblick i företagsverksamheten.

Sidor