Pappers- och massatillverkaren Nordic Paper har ingått ett femårigt avgifts- och prestandabaserat avtal med SKF för öka sin totaleffektivitet, säkerhet och för att kunna arbeta mer hållbart. Nordic Paper är ett nordiskt massa- och pappersbolag som finns på fyra orter med två olika produktionsinriktningar, kraftpapper och ”natural greaseproof”. Det är vid Säfflefabriken, där det tillverkas greaseproof-papper, man valt att ingå ett avtal med SKF.
Svenska Bagarlandslaget besöker återigen Smaka på Värmland. Tack vare ett samarbete med Nordic Paper gästar Fredrik Eiserman och Adam Söderström matfestivalen som årligen lockar tusentals människor. I Nordic Papers monter kommer de bland annat sälja sin egentillverkade surdeg, ge tips om hur man bäst tar hand om den, samt såklart dela med sig av ett smarrigt recept. Surdeg och Nordic Papers egna PFAS-fria bakplåtspapper kommer finnas till försäljning och som vanligt går pengarna oavkortat till Barncancerfonden.

Olja i Byälven

Efter en störtskur har sedan tidigare sanerad olja runnit ut från bruket i Säffle och ned i Byälven.

Hur låter luten?

Just nu pågår en förstudie till ett utvecklingsprojekt i Bäckhammars sodapanna, som går ut på att lyssna på hur luten låter. Syftet med utvecklingsprojektet är att i slutänden kunna minimera antalet oplanerade stopp, få till en högre energiproduktion samt lägre energuförbrukning. - Det här är en chans för Nordic Paper i Bäckhammar att bidra till utvecklingen och visa att vi är i framkant i branschen, säger Robin Ivarsson, massabrukschef.
Natten mot onsdag gick en hydraulslang från en extern massabil sönder när den befann sig på Nordic Papers bruk i Åmotfors. I ett initialt skede befarades att 100 liter olja läckt ut, som resultat av en trasig hydraulslang. Vid en summering kan dock konstateras att det rörde sig om en betydligt mindre mängd olja - 20 liter.
Natten mot onsdag gick en hydraulslang från en extern massabil sönder när den befann sig på Nordic Papers bruk i Åmotfors. Resultatet av den spruckna slangen blev att 100 liter hydraulolja läckte ut på marken. På grund av regnet följde oljan med ned i vårt dagvattensystem och vidare ut i Asksjön.
Nordic Paper Bäckhammar har under dagen uppmätt förhöjda pH-värden ut från fabriken till recepienten Visman. I samband med rengöring av en cistern skulle bottensatsen bestående av vitlutsmesa sugas bort och placeras innanför barkinvallningar, vilket vi har tillstånd från länsstyrelsen att göra. Barkinvallningen fungerar som partikelfilter och gör så att ren vätska med högt pH därefter kan ledas till vårt interna reningsverk för neutralisering.
Anita Sjölander har utsetts till ny vd för Nordic Paper. Hon har sedan juli 2018 arbetat inom koncernen som produktionsdirektör. Dessförinnan var hon anställd inom Skandinavisk pappers- massaindustri och har innehaft flera högt uppsatta chefspositioner. - Jag är glad och stolt över att få förtroendet att leda Nordic Papers fortsatta resa tillsammans med de kompetenta och engagerade medarbetarna i koncernen, säger Anita Sjölander, som även kvarstår som produktionsdirektör till dess att en ersättare är på plats.
FBK/Löfbergs Arena, Nordic Paper och UMV har inlett ett samarbete i hållbarhetens tecken. Tillsammans hjälps vi åt att fasa ut plast från matförpackningar i Löfbergs Arena. UMV, med bas i Säffle och Nordic Paper med tre bruk i Värmland, har tillsammans med Löfbergs Arena beslutat sig för att slå ett slag både människor och miljö tillsammans. Med tanke på vad de tre olika aktörerna gör och är bäst på, så var steget till att byta ut plast i matförpackningar på Löfbergs Arena inte så långt.

Sidor