Nordic Paper har fortsatt stopp på produktionen i Bäckhammars efter förra måndagens uppstartsproblem.
Vattnet i recipienten Visman ser dock bättre ut och är enligt bolagets senaste mätningar syresatt hela vägen ned till Säby.

Åtgärder som gjorts för att förhindra ytterligare blockering av utflödet från den havererade brunnen som var grundproblemet vid uppstarten förra veckan, har vidtagits och ytterligare åtgärder sker under denna vecka.

Under helgen har bland annat arbete med att återställa vattenreningen till normalfunktion pågått. Vi har tillsatt biokultur för att få igång nedbrytningen av substanser i reningen. Dessutom har reningsanläggningen gått på recirkulation för att kontinuerligt bearbeta/rena fabrikens avlopp.
För att biologin ska återhämta sig sker också syretillsättning liksom att näring har tillsatts under helgen. Samtliga av dessa åtgärder har givit positivt resultat – under gårdagen såg vattenreningen bra ut.

Parallellt har även arbete med att säkerställa stabila förutsättningar för en trygg uppstart av produktion pågått. Det innebär bland annat att vi inne i fabrikerna sänkt nivåerna i våra cisterner genom att skicka till externa mottagare.

Nordic Paper samråder och har en kontinuerlig dialog med länsstyrelsen som är vår tillsynsmyndighet. Uppstart av fabriken kommer ske först när vi säkerställt att vi kan innehålla våra miljövillkor.

Samtliga av de åtgärder som pågått under helgen och som fortfarande pågår genomförs med fokus på att återställa vår biologiska rening samt säkerställa en trygg uppstart utan störningar på vår recipient Visman.

-          Vi har fortsatt fullt fokus på miljöfrågan och kan egentligen inte göra annat än fortsätta beklaga det som inträffat. Samtliga åtgärder som gjorts under helgen och som fortfarande pågår går ut på att vi ska få till en bra och trygg uppstart som ska ske utan störningar på recipienten Visman, säger Marie Stenquist, kommunikationsdirektör.

-          Vi ser mycket allvarligt på det som hänt och vi arbetar dygnet runt för att komma tillrätta med miljösituationen och helgens arbete har givit resultat.