Nordic Paper Bäckhammar är klara för uppstart. Prognosen just nu samt rådande arbetshypotes är att massaproduktionen kommer påbörjas under första hälften av nästa vecka. Precis som alltid, men kanske speciellt efter en så kritisk situation som bruket hanterat den senaste tiden, kommer det dröja innan produktionen är i full kapacitet.

Pappersbruket kommer följa massaproduktionen och startar då vi har tillräckligt med massa för att göra papper. Det innebär att det kommer dröja innan vi är i fas med sedan tidigare planerade leveranser.

Bruket i Bäckhammar har haft stopp på grund av produktionsstörningar orsakade av en trasig brunn som ledde till stor miljöpåverkan på recipienten Visman. Fokus har, sedan brunnhaveriet som inträffade i samband med upstart den 24 september, varit att åtgärda miljösituationen. Både i Visman och inne på bruket i reningsverket.

- Åtgärdsarbetet vi gjort har visat bra resultat. Vattenkvaliteten i Visman är syresatt och reningsverket på bruket visar goda värden efter det arbete vi gjort för att återställa och säkra vår biorening, säger Marie Stenquist, kommunikationsdirektör.

Vi fortsätter att ha en kontinuerlig dialog med vår tillsynsmyndighet som är länsstyrelsen.

Ledningen i Nordic Paper har därför kommit fram till beslutet att bruket nu är redo för en trygg uppstart vilken vi räknar med att initiera under första delen av nästa vecka.