Vi påbörjar uppstarten av massabruket i Bäckhammar. De båda pappersmaskinerna PM4 och PM5 kommer starta så fort det finns tillräckligt med massa.

Hela organisationens fokuseras ligger nu på att göra en stabil och säker uppstart för både människa och miljö. Under det långa stoppet har vi säkerställt vår reningsfunktion i reningsanläggningen samt skapat förutsättningar för en bra uppstart.

Grundorsaken till tidigare problem är klarlagda. Åtgärder både kortsiktigt och långsiktigt för att säkerställa att detta inte ska hända igen är vidtagna. Vi känner oss trygga med att återuppta produktionen.

Vi har under hela perioden haft en tät dialog med både myndigheter och närboende till bruket.

-          Samtliga medarbetare har under den här perioden gjort ett fantastiskt jobb och nu ser vi alla fram mot uppstart, säger Marie Stenquist, kommunikationsdirektör.