Pappers- och massatillverkaren Nordic Paper har ingått ett femårigt avgifts- och prestandabaserat avtal med SKF för öka sin totaleffektivitet, säkerhet och för att kunna arbeta mer hållbart.  Nordic Paper är ett nordiskt massa- och pappersbolag som finns på fyra orter med två olika produktionsinriktningar, kraftpapper och ”natural greaseproof”. Det är vid Säfflefabriken, där det tillverkas greaseproof-papper, man valt att ingå ett avtal med SKF.

Mattias Årstadius, säljchef för SKF Industrial Sales, Sverige och Norge, säger: ”Vi upplever att allt fler kunder öppnar upp för nya, avgiftsbaserade affärsmodeller och vill ha en partner som konkret bidrar till att stärka konkurrenskraften.”
Avtalet utgår från att automatisera och digitalisera PM2 i Säffle. Under sommaren 2019 inleddes arbetet med att automatisera 500 fettsmörjpunkter och 230 mätpunkter och koppla dessa till SKF:s onlinesystem IMx. Maskinerna kommer att fjärrövervakas och data analyseras vid SKF:s Rotating Equipment Performance Centre i Göteborg.


Peter Bergkvist, fabrikschef i Säffle, säger: ”Med hjälp av SKF har vi gjort en nulägesanalys samt kommer även kompetensutveckla medarbetarna i Säffle. Det här är ett stort lyft för hela organisationen.”
”Vårt papper är närproducerat och naturligt, vi tillsätter inga fluorkemikalier för att få till fettresistens. Generellt sett arbetar vi bioekonomiskt och den här satsningen med SKF ligger helt i linje med vårt övriga hållbarhetstänk.”

SKFs affärsmodell bygger på kundens behov och produktionsmål för verksamheten. SKF i sin tur anpassar relevanta produkter och tjänster utifrån maskinparkens förutsättningar.
Janne Westerlund, försäljningschef för smörjsystem, SKF Sverige, säger: ”Vi påbörjar en gemensam resa att öka automations- och digitaliseringsgraden på PM2 och kombinerar SKFs tjänster och produkter med kontinuerligt nära samarbete för att få bästa möjliga effekt på de nyckeltal vi satt upp.”

 

 

 Nordic Paper är världsledande inom Natural Greaseproof paper och utvalda nischer inom oblekt papper.
Koncernen har en årlig omsättning på ca 2,5 miljarder SEK och en exportandel på över 90%.
Nordic Paper Holding AB har fabriker i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Värmland samt Greåker i Norge. Moderbolaget finns i Bäckhammar, ca 18 km söder om Kristinehamn i Värmland.
Totalt antal anställda i koncernen är ca 600. www.nordic-paper.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428. www.skf.com
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

För ytterligare information, kontakta:

SKF Media: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com

SKF Investor Relations: Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

Nordic Paper: Marie Stenquist, kommunikationsdirektör, +46 72-5189773, marie.stenquist@nordic-paper.com