Digitalisering av sodapannan - det lutar åt ökad förståelse

Acosense har genom att applicera metoden aktiv akustisk spektroskopi framgångsrikt identifierat olika driftlägen för sodapannor på pappersbruk. Arbetet har utförts tillsammans med Nordic Paper Bäckhammar och Fraunhofer Chalmers Center inom ramen för ett projekt finansierat av PiiA.

Syftet med projektet var att utreda nya metoder och angreppssätt för att beskriva sodapannans driftlägen, möjligheten att styra sodapannor på ett radikalt effektivare sätt samt ge möjlighet för kunden att agera vid förändringar i driften av sodapannan. Färre driftstopp, snabbare återgång till maximal möjlig last samt förlängd drifttid mellan planerade stopp är exempel på effekter som alla har ett stort värde för kunden.
”Projektet visar att Acosense nu tar steget till att inte bara leverera analysvärden och egenskaper i realtid utan även levererar kompletta digitala optimeringslösningar för hela processavsnitt.”, säger Karl Nilsson, VD på Acosense.
Givet resultaten från projektet skulle ett fortsatt arbete kunna leda till så mycket som 10% kapacitetsökning. Projektet, som genomfördes inom ramen för en Processindustriell IT och Automation (PiiA)-utlysning, hade som mål att identifiera förutsättningarna för att skapa digitala beslutsunderlag vilka i nästa steg, med hjälp av bland annat maskininlärning, kan ge konkreta förslag på åtgärder för effektivare drift.
”Acosense instrumentering har visat stor potential att leverera ny värdefull digital information som kan optimera driften av sodapannor, med ökad kapacitet som resultat.”, säger Robin Ivarsson, Line manager pulp mill på Nordic Paper Bäckhammar.
”Vi är inne i ett helt nytt område inom förståelsen av sodapannan. För första gången kan man börja se vad som styr förbränningen” säger Erik Dahlen, en av Sveriges främsta experter inom sodapannor, som Acosense har lyckats knyta till projektet.
Detta arbete kommer nu följas upp med en ansökan för ett större projekt, där planen är att, genom att ta avstamp i de lovande resultaten från denna förstudie, fortsätta att digitalt optimera förbränningen i sodapannan.

För ytterligare information:

Karl Nilsson, VD                                              

Acosense
Telefon: 031-763 26 12, E-post: karl.nilsson@acosense.com

Marie Stenquist, Kommunikationsdirektör
Nordic Paper
Tel: 0550-599 773, E-post: marie.stenquist@nordic-paper.com

Kort om Nordic Paper

Nordic Paper är världsledande inom Natural Greaseproof paper och utvalda nischer inom oblekt papper. Bruket i Bäckhammar har en kapacitet på 160 000 ton oblekt kraftpapper samt 230 000 ton oblekt massa per år. Bruket i Bäckhammar, som ligger ca 18 km söder om Kristinehamn i Värmland, är även huvudkontor för koncernen, som har en årlig omsättning på ca 2,5 miljarder SEK och en exportandel på över 90%.

Nordic Paper Holding AB har fabriker i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Värmland samt Greåker i Norge.

Totalt antal anställda i koncernen är ca 600

Kort om Acosense

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som helhet. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av processoptimering - helt utan ingrepp i processen.

www.acosense.com.