Vårt papper tillverkas uteslutande av naturliga råvaror. Vi tillsätter inte några fluorkemikalier eller andra främmande ämnen. Därför är vårt papper perfekt lämpat för användning tillsammans med livsmedelsprodukter. Vi tar också ansvar för miljön på många olika sätt.

I vår tillverkning används enbart förnybara skogsresurser. All produktion sker med största möjliga hänsyn till miljön, vilket framgår av de många certifieringsprocesser vi genomgår och de krav som vi beaktar.

Nordic Paper tillverkar inte pappersprodukter som innehåller fluorkemikalier.

I dagens samhälle ökar ständigt miljömedvetenheten, även gällande de giftiga fluorerade ämnen som ibland används i produkter som är i kontakt med livsmedel eller finns i hushållsprodukter. Flera forskningsinstitut, miljöorganisationer och media har pekat på den växande oron. Därför vill vi starkt betona att Nordic Paper inte tillverkar pappersprodukter med tillsatta fluorkemikalier. Istället erbjuder vi ett naturligt alternativ, där pappersmassan malts hårdare med resultatet att vi får ut en naturlig och lika bra slutprodukt. Utan tillsatta kemikalier.