Vår vision är att Nordic Paper skall vara den naturliga ledaren inom specialpapper. Nordic Paper erbjuder utvalda kunder överlägsen service och kvalitet och är den naturliga samarbetspartnern som möter specifika behov.

Det innebär:

 •  Vi tillverkar produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.
   
 • Nöjda kunder skapar tillväxt. Därför är vår ambition att ha 24 timmars responstid i all kommunikation med våra kunder.
   
 • För att tillgodose behov och krav från kunder och ägare samarbetar vi och utvecklar vår kompetens i alla led kontinuerligt.
   
 •  Vi samarbetar med våra leverantörer för att gemensamt utvecklas och tillsammans uppfylla krav på råvaror, material och tjänster.
   
 •  Bra arbetsmiljö gör oss till en attraktiv arbetsplats. Hälsa, miljö och säkerhet prioriteras och är en integrerad del av den dagliga verksamheten.
   
 •  Hänsyn till extern miljö skapar uthållighet därför arbetar vi kontinuerligt med att minska utsläpp till luft och vatten samt att minska förbrukning av energi och råvaror.
   
 •  För att vara i framkant bland våra intressenter pågår ett ständigt förbättringsarbete.
   
 •  Vi följer lagar, regler och beslut.

2017-03-15