Vår vision är att Nordic Paper skall vara den naturliga ledaren och samarbetspartnern inom specialpapper. Vi erbjuder utvalda kunder överlägsen service och kvalitet.

Det innebär:

 • Att vi tillverkar produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.
   
 • Nöjda kunder skapar tillväxt. Därför är vår ambition att ha 24 timmars responstid i all kommunikation med våra kunder.
   
 • För att tillgodose behov och krav från kunder och ägare samarbetar vi och utvecklar vår kompetens i alla led kontinuerligt.
   
 • Vi samarbetar med våra leverantörer för att gemensamt utvecklas och tillsammans uppfylla krav på råvaror, material och tjänster.
   
 • Bra arbetsmiljö gör oss till en attraktiv arbetsplats. Hälsa, miljö och säkerhet prioriteras och är en integrerad del av den dagliga verksamheten.
   
 • Hänsyn till extern miljö skapar uthållighet därför arbetar vi kontinuerligt med att minska utsläpp till luft och vatten samt att minska förbrukning av energi och råvaror.
   
 • För att vara i framkant bland våra intressenter pågår ett ständigt förbättringsarbete.
   
 • Vi följer lagar, regler och beslut.

2019-05-20