Energi är en viktig faktor i Nordic Papers produktion av papper och massa.

Effektivitetsåtgärder för energi är en viktig fråga i alla delar av organisationen och betraktas som en kontinuerlig förbättringsprocess som aldrig får stagnera.