Nordic Paper prioriterar hälsa, miljö och säkerhet på samma sätt som lönsamheten.

Klart definierade mål för hälsa, miljö och säkerhet uppnås genom systematisk utbildning och särskilda åtgärder som syftar till att skapa en positiv attityd.