Certifiering är ett bra hjälpmedel för oss som tillverkar förpackningsmaterial för livsmedel. Den finns bland annat för att säkerställa produktsäkerhet, kvalitet och efterlevnad av lagstiftningen.

Standarden omfattar områden som riskanalys, tekniskt ledningssystem, krav på anläggningen, personal och förebyggande av föroreningar.