Att värna om vår miljö blir allt viktigare och kraven på att avfall ska gå att återvinna ökar. Det är en naturlig utveckling med tanke på att vi vill värna om den miljö vi lämnar över till efterkommande generationer.

Matavfall är ett område där det finns tydliga mål för återvinning för att säkra att både näringsämnen och energi kan tas tillvara, till exempel genom att utvinna biogas.

Vi har använt oss av de möjligheter som finns inom återvinning för att utveckla Biokraft, ett papper anpassat för återvinning och produktion av biogas. Pappret kan bland annat används till matavfallspåsar som blir till biogas eller för återvinning av trädgårdsavfall.

Biokraft är det enda pappret som är både Kappa och FSC® certifierat. Det är en garanti för att det kan komposteras samtidigt som det är en stark och återvinningsbar produkt. Biokraft är också det enda papper som är godkänt inom samma standard som biogödsel. Med andra ord – vi tillverkar en miljölösning!